BOZP-PO.biz  

 

 

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí a povinností našeho každodenního života na pracovišti. Mnoho zjednodušujících nápadů vede k urazům atp. pozor tedy na bezpečnost práce na pracovišti

Potřebujete pomoc při řešení problematiky BOZP, školení (poučení) BOZP nebo PO pro firmy? Na stránkách najdete většinu odpovědí na Vaše otázky. Zvolte si prosím okruh Vašeho zálmu z následující nabídky.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
řešte včas i včetně dokumentace!

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 
Zaměstnavatel je povinen:

  • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
  • Není-li možné odstranit rizika nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce!

Potřebujete poradit při řešení
bezpečnosti a ochraně zdraví
- BOZP? - napište nám

reference:

 

 

 

O čem se zde na webu mluví?

 

BOZP PO e-learning požární ochrana dokumentace bezpečnost práce BOZP na staveništi

 

Mapa webu »
Kanál RSS 1.0 »

Řešení BOZP s jednateliŘešení BOZP s jednateli

Jak postupovat v otázce BOZP u osob se statusem jednatelů...

více »

Specifika BOZP na staveništiSpecifika BOZP na staveništi

Práce na staveništi je z hlediska BOZP specifická z různých pohledů. Podle statistik se jedná o jednu z nejrizikovějších činností vůbec....

více »

Kdy řešit BOZP na staveništiKdy řešit BOZP na staveništi

Základním problémem většiny stavebníků je způsob, jak správně identifikovat, že mu ze na jeho stavbě vyplynula legislativní povinnost...

více »

Jak vybrat koordinátora BOZP na staveništiJak vybrat koordinátora BOZP na staveništi

Koordinátora BOZP musí vlastnit certifikát o složené zkoušce odborné způsobilosti s platností 5 let. Pozor, certifikát k odborné...

více »

 

Copyright © 2010-2018 - IamWRS vyroba-www.cz